Příhraniční slavnosti, Sady Národního odboje, Brno, 30. 4. 2013